Hiển thị

BÓNG ĐÈN

Bóng đèn dài led hoa T32x128


Đặc điểm : Thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 128m x 32mm

Thông số : 220V - 1W , 2100K , 25000h

Loại đui : E27

266.000đ

Bóng đèn dài led hoa T30x300


Đặc điểm : Thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 300mm x 30mm

Thông số : 220V - 1W , 2100K , 25000h

Loại đui : E27

269.000đ

Bóng đèn Tròn led hoa G125


Đặc điểm : Thủy tinh vàng.

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 175mm x 125mm

Thông số : 220V - 3W , 2100K , 25000h

Loại đui : E27

99.000đ

Bóng đèn Tròn led hoa G95


Đặc điểm : Thủy tinh vàng.

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 125mm x 95mm

Thông số : 220V - 3W , 2100K , 25000h

Loại đui : E27

66.000đ

Bóng đèn đu đủ led hoa ST64


Đặc điểm : thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 140mm x 64mm

Thông số : 220V - 4W , 2100K , 25000h

Loại đui : E27

59.000đ

Bóng đèn tròn led sợi G45


Đặc điểm : Thủy trắng đục, thủy tinh trắng

Ánh sáng : vàng , trắng

Kích thước :

Thông số : 220V - 4W , 6500K , 25000h

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27 / E14

56.000đ

Bóng đèn Quả bầu led sợi A60


Đặc điểm : Thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước :

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

Liên hệ

Bóng đèn Tròn led sợi G125


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 175mm x 125mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

99.000đ

Bóng đèn Tròn led sợi G95


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 125mm x 95mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

Liên hệ

Bóng đèn Tròn led sợi G80


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 110mm x 80mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

60.000đ

Bóng đèn đu đủ led sợi ST64


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng: vàng.

Kích thước : 140mm x 64mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

Liên hệ