Hiển thị

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Đèn LED âm trần 7W Kosoom KSDLST07

Đèn LED âm trần Kosoom KSDLST07 công suất 7W khoét lỗ thông dụng D90 mm mặt nhựa PMMA độ xuyên sáng 95%, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa đế tỏa nhiệt bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

125.000đ

Đèn LED âm trần 9W Kosoom KSDLST09

Đèn LED âm trần Kosoom KSDLST09 công suất 9W khoét lỗ thông dụng D90 mm hiệu suất phát quang cao cho quang thong đạt 850 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa đế tỏa nhiệt bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

162.000đ

Đèn LED âm trần 12W Kosoom KSDLST12

Đèn LED âm trần Kosoom KSDLST12 công suất 12W khoét lỗ D125 mm hiệu suất phát quang cao cho quang thông đạt 930 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa đế tỏa nhiệt bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

198.000đ

Đèn LED âm trần 15W Kosoom KSDLST15

Đèn LED âm trần Kosoom KSDLST15 công suất 15W khoét lỗ D140 mm hiệu suất phát quang cao cho quang thông đạt 1400 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa đế tỏa nhiệt bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

278.000đ

Đèn LED âm trần 18W Kosoom KS18DLST

Đèn LED âm trần Kosoom KSDLST18 kích thước cấu tạo như đèn âm trần KSDLST15 nhưng công suất 18W hiệu suất phát quang cao hơn cho quang thông đạt 1620 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa đế tỏa nhiệt bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

308.000đ

Đèn LED âm trần 6W Kosoom KSTD13135HL

Đèn LED âm trần Kosoom KSTD13135HL công suất 6W kích thước mặt D95 mm, khoét lỗ D75 mm hiệu suất phát quang 90 ~ 100 Lm/W cho quang thông đạt 510 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa đế tỏa nhiệt bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

118.000đ

Đèn LED âm trần 24W Kosoom KSDLST24

Đèn LED âm trần Kosoom KSDLST24 kích thước mặt D240 mm, khoét lỗ D205 mm công suất 24W hiệu suất phát quang 90 ~ 100 Lm/W cho quang thông đạt 2050 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa đế tỏa nhiệt bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

482.000đ

Đèn LED âm trần 8W Kosoom KSTD13140WH

Đèn LED âm trần Kosoom KSTD13140WH công suất 8W kích thước mặt D120 mm, khoét lỗ D90-105 mm hiệu suất phát quang 90 ~ 100 Lm/W cho quang thông đạt 750 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa lõi nhôm, mặt phát quang nhựa PMMA độ xuyên sáng 95%. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

164.000đ

Đèn LED âm trần 10W Kosoom KSTD13150WH

Đèn LED âm trần Kosoom KSTD13150WH công suất 10W kích thước mặt D120 mm, khoét lỗ D90-105 mm hiệu suất phát quang 90 ~ 100 Lm/W cho quang thông đạt 940 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa lõi nhôm, mặt phát quang nhựa PMMA độ xuyên sáng 95%. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

209.000đ

Đèn LED âm trần 12W Kosoom KSTD13150HL

Đèn LED âm trần Kosoom KSTD13150HL công suất 12W kích thước mặt D138 mm, khoét lỗ D125 mm hiệu suất phát quang 100 Lm/W cho quang thông đạt 1200 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa lõi nhôm, mặt phát quang nhựa PMMA độ xuyên sáng 95%. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

238.000đ

Đèn LED âm trần 15W Kosoom KSTD13160WH

Đèn LED âm trần Kosoom KSTD13160WH công suất 15W kích thước mặt D188 mm, khoét lỗ D150-170 mm hiệu suất phát quang 100 Lm/W cho quang thông đạt 1500 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa lõi nhôm, mặt phát quang nhựa PMMA độ xuyên sáng 95%. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

310.000đ

Đèn LED âm trần 18W Kosoom KSTD13160HL

Đèn LED âm trần Kosoom KSTD13160HL công suất 18W kích thước mặt D188 mm, khoét lỗ D150-170 mm hiệu suất phát quang 90 ~ 100 Lm/W cho quang thông đạt 1650 Lm, chỉ số hoàn màu CRI > 80Ra, thân bằng nhựa lõi nhôm, mặt phát quang nhựa PMMA độ xuyên sáng 95%. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

330.000đ