Hiển thị

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn LED nhà xưởng Kosoom 100W KSGK001-100W

Đèn LED nhà xưởng Kosoom KSGK001-100W (còn gọi là LED high bay) chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 100W cho quang thông cực lớn 7827 Lm. Đèn thích hợp chiếu sáng các không gian lớn như kho, nhà xưởng, hầm... Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

1.670.000đ

Đèn LED nhà xưởng Kosoom 150W KSGK001-150W

Đèn LED nhà xưởng Kosoom KSGK001-150W (còn gọi là LED high bay) chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 150W cho quang thông cực lớn 12500 Lm. Đèn thích hợp chiếu sáng các không gian lớn như kho, nhà xưởng, hầm... Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

1.995.000đ

Đèn LED nhà xưởng Kosoom 200W KSGK001-200W

Đèn LED nhà xưởng Kosoom KSGK001-200W (còn gọi là LED high bay) chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 200W cho quang thông cực lớn 16500 Lm. Đèn thích hợp chiếu sáng các không gian lớn như kho, nhà xưởng, hầm... Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

2.864.000đ

Đèn LED low bay Kosoom 20W KSGK00120W

Đèn LED low bay Kosoom KSGK00120W chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 20W được bảo vệ bằng vỏ bóng đèn nhựa PMMA đui E27. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm. Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

308.000đ

Đèn LED nhà xưởng Kosoom 250W KSGK001-250W

Đèn LED nhà xưởng Kosoom KSGK001-250W (còn gọi là LED high bay) chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 250W cho quang thông cực lớn 20625 Lm. Đèn thích hợp chiếu sáng các không gian lớn như kho, nhà xưởng, hầm... Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

3.280.000đ

Đèn LED low bay Kosoom 30W KSGK00130W

Đèn LED low bay Kosoom KSGK00130W chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 30W được bảo vệ bằng vỏ bóng đèn nhựa PMMA đui E27. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm. Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

400.000đ

Đèn LED low bay Kosoom 50W KSGK00150W

Đèn LED low bay Kosoom KSGK00150W chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 50W được bảo vệ bằng vỏ bóng đèn nhựa PMMA đui E27. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm. Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

698.000đ

Đèn LED low bay Kosoom 80W KSGK00180W

Đèn LED low bay Kosoom KSGK00180W chiếu sáng bằng các chip LED SMD công suất 80W được bảo vệ bằng vỏ bóng đèn nhựa PMMA đui E27. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm. Loại sản phẩm :ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

1.120.000đ