Hiển thị

ĐÈN LED ỐP TRẦN

Đèn LED ốp trần 14W Kosoom KSMBFQ13114W

Đèn LED ốp trần Kosoom KSMBFQ13114W công suất 14W thương hiệu Kosoom chiếu sáng với 18 chip LED phân bố đều trên thân đèn kích thước D260 mm qua mặt nhựa xuyên sáng cao câp. Sản phẩm được bảo hành trong 3 năm. Loại sản phẩm :ĐÈN LED ỐP TRẦN

295.000đ

Đèn LED ốp trần 18W Kosoom KSMBFQ13118W

Đèn LED ốp trần Kosoom KSMBFQ13118W công suất 18W thương hiệu Kosoom chiếu sáng với 24 chip LED phân bố đều trên thân đèn kích thước D300 mm qua mặt nhựa xuyên sáng cao câp. Sản phẩm được bảo hành trong 3 năm. Loại sản phẩm :ĐÈN LED ỐP TRẦN

378.000đ

Đèn LED ốp trần 24W Kosoom KSMBFQ13124W

Đèn LED ốp trần Kosoom KSMBFQ13124W công suất 24W thương hiệu Kosoom chiếu sáng với 32 chip LED phân bố đều trên thân đèn kích thước D350 mm qua mặt nhựa xuyên sáng cao câp. Sản phẩm được bảo hành trong 3 năm. Loại sản phẩm :ĐÈN LED ỐP TRẦN

445.000đ