Hiển thị

ĐÈN TRANG TRÍ

Bóng đèn Tròn led sợi G125


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 175mm x 125mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

99.000đ

Bóng đèn Tròn led sợi G95


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 125mm x 95mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

Liên hệ

Bóng đèn Tròn led sợi G80


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng vàng.

Kích thước : 110mm x 80mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

60.000đ

Bóng đèn đu đủ led sợi ST64


Đặc điểm : Thủy tinh vàng , thủy tinh trắng

Ánh sáng: vàng.

Kích thước : 140mm x 64mm

Thông số : 220V - 4W , 3000K , 25000h

Thông số : 220V - 8W , 3000K , 25000h

Loại đui : E27

Liên hệ